Opis: Katalog 1774-1947 obsega približno 97 000 opisov o gradivu, ki ga je knjižnica pridobila od svojega nastanka (1774) do leta 1947. V njem so popisane monografske publikacije (knjige), serijske publikacije (časniki, časopisi, koledarji itn.) in knjižne zbirke.

Pomembno: Približno 65 000 listkov, ki popisujejo knjige, je bilo prenesenih v KATNUK, tako da te podatke lahko poiščete tudi tam. Podatke za večino serijskih publikacij pa morate še vedno poiskati v tem katalogu.

Iskanje: V katalogu je mogoče brskati po listkih, ki so razvrščeni po priimkih avtorjev, po naslovih serijskih publikacij ali po naslovih knjižnih zbirk. Pri iskanju po naslovu morate upoštevati pravilo, da je na prvem mestu vedno samostalnik, npr. Slovenski narod poiščemo pod Narod, Slovenski; Slovenska Talija poiščemo pod Talija, Slovenska itn.

© 2005 NUK O katalogui-ROSE d.o.o.